Qərb Universitetinin Sport Klubu
Haqqımızda


"Qərb Universitetinin İdman klubu" Qərb Universiteti tərəfindən 20 aprel 2005-ci ildə təsis olunmuşdu.
Qərb Universitetinin fəaliyyətində və onun məqsəd və vəzifələri ilə həmfikir olan bütün əməkdaşları, tələbələri və QU-nun nəzdindəki məktəb şagirdləri İdman klubunun üzvləridir.
İdman klubunun məqsədi işçilərin və QU-nun tələbələrinin bədən tərbiyəsi və idman vasitəsilə sağlamlaşdırma prosesinin təşkili , Qərb Universitetində idman sağlamlıq hərəkətinə yönələn ictimai təşəbbüslərinə dəstək verməkdən ibarətdir.

İdman klubunun əsas vəzifələri:
— Qərb Universitetinin işçiləri və tələbələri üçün kütləvi idman sağlamlıq tədbirlərinin təşkili ;
— İdman növləri üzrə seksiyaların işlərinin təşkili
— İdman klubunun üzvlərinin və yığma komandalarının rayon, şəhər , respublika və beynəlxalq yarışlarda iştirakının təşkili
— Maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi;
— Qərb Universitetin kollektivinin sosial fəallığının artırılması;
— Sağlam həyat tərzinin təbliğatı;
— İdman klubunun qarşısında duran vəzifələrin həllinə yönələn tədbirlərin təşkili və məqsədyönlü maliyyələşdirilməsi ;

İdman klubunun fəaliyyəti Universitetin rəhbərliyi tərəfindən istiqamətləndirilir və əlaqələndirilir.


İstiqlaliyyat 27
tel.: 492 61 63
        492 74 18
e-mail: sc@wu.edu.az

Western Univercity 2008